หน้าแรก »

ผลการค้นหา - บรรจุสูญญากาศ

แสดงมุมมองรายการ
แสดงมุมมองตาราง
เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming
เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

ขนาดเครื่อง: 3700 x 815 x 2000 มม
แม็กซ์ บรรจุภัณฑ์: 296 x 261 มม
แม็กซ์ สร้างความลึก: 80 มม

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming
เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

ขนาดเครื่อง: 3700 x 850 x 2000 มม
แม็กซ์ บรรจุภัณฑ์: 296 x 296 มม
แม็กซ์ สร้างความลึก: 80 มม

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming
เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

ขนาดเครื่อง: 3700 x 885 x 2000 มม
แม็กซ์ บรรจุภัณฑ์: 296 x 331 มม
แม็กซ์ สร้างความลึก: 80 มม

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming
เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

ขนาดเครื่อง: 2700 x 950 x 2000 มม
แม็กซ์ บรรจุภัณฑ์: 250 x 396 มม
แม็กซ์ ขึ้นรูปความลึก: 60 มม

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming
เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

ขนาดเครื่อง: 3700 x 950 x 2000 มม
แม็กซ์ บรรจุภัณฑ์: 296 x 396 มม
แม็กซ์ ขึ้นรูปความลึก: 60 มม

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming
เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

ขนาดเครื่อง: 5,000 x 930 x 2000 มม
แม็กซ์ บรรจุภัณฑ์: 340 x 296 มม
แม็กซ์ สร้างความลึก: 80 มม

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming
เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

ขนาดเครื่อง: 5,000 x 965 x 2000 มม
แม็กซ์ บรรจุภัณฑ์: 340 x 331 มม
แม็กซ์ สร้างความลึก: 80 มม

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming
เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

ขนาดเครื่อง: 5,000 x 1030 x 2000 มม
แม็กซ์ บรรจุภัณฑ์: 340 x 396 มม
แม็กซ์ สร้างความลึก: 80 มม

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming
เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

ขนาดเครื่อง: 5,000 x 1070 x 2000 มม
แม็กซ์ บรรจุภัณฑ์: 340 x 436 มม
แม็กซ์ สร้างความลึก: 80 มม

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming
เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

ขนาดเครื่อง: 5,000 x 1130 x 2000 มม
แม็กซ์ บรรจุภัณฑ์: 340 x 496 มม
แม็กซ์ สร้างความลึก: 80 มม

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming
เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

ขนาดเครื่อง: 5700 x 965 x 2000 มม
แม็กซ์ บรรจุภัณฑ์: 340 x 331 มม
แม็กซ์ สร้างความลึก: 80 มม

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming
เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

ขนาดเครื่อง: 5700 x 1030 x 2000 มม
แม็กซ์ บรรจุภัณฑ์: 340 x 396 มม
แม็กซ์ สร้างความลึก: 80 มม

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming
เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

ขนาดเครื่อง: 5700 x 1070 x 2000 มม
แม็กซ์ บรรจุภัณฑ์: 340 x 436 มม
แม็กซ์ สร้างความลึก: 80 มม

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming
เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

ขนาดเครื่อง: 5700 x 1130 x 2000 มม
แม็กซ์ บรรจุภัณฑ์: 340 x 496 มม
แม็กซ์ สร้างความลึก: 80 มม

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming
เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

ขนาดเครื่อง: 6700 x 965 x 2000 มม
แม็กซ์ บรรจุภัณฑ์: 440 x 321 มม
แม็กซ์ สร้างความลึก: 80 มม

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming
เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

ขนาดเครื่อง: 6700 x 1030 x 2000 มม
แม็กซ์ บรรจุภัณฑ์: 440 x 386 มม
แม็กซ์ สร้างความลึก: 80 มม

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming
เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

ขนาดเครื่อง: 6700 x 1070 x 2000 มม
แม็กซ์ บรรจุภัณฑ์: 440 x 426 มม
แม็กซ์ สร้างความลึก: 80 มม

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming
เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

ขนาดเครื่อง: 6700 x 1130 x 2000 มม
แม็กซ์ บรรจุภัณฑ์: 440 x 486 มม
แม็กซ์ สร้างความลึก: 80 มม

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming
เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

ขนาดเครื่อง: 7700 x 1030 x 2000 มม
แม็กซ์ บรรจุภัณฑ์: 600 x 386 มม
แม็กซ์ สร้างความลึก: 80 มม

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming
เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

ขนาดเครื่อง: 7700 x 1070 x 2000 มม
แม็กซ์ บรรจุภัณฑ์: 600 x 426 มม
แม็กซ์ สร้างความลึก: 80 มม

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming
เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

ขนาดเครื่อง: 7700 x 1130 x 2000 มม
แม็กซ์ บรรจุภัณฑ์: 600 x 486 มม
แม็กซ์ สร้างความลึก: 80 มม

เครื่องซีลถาดกึ่งอัตโนมัติพร้อมเครื่องดูดฝุ่นและแก๊สฟลัชชิง
เครื่องซีลถาดกึ่งอัตโนมัติพร้อมเครื่องดูดฝุ่นและแก๊สฟลัชชิง

เครื่องซีลถาดกึ่งอัตโนมัติพร้อมเครื่องดูดฝุ่นและแก๊สฟลัชชิง

ขนาดเครื่อง: 700 x 900 x 1480 มม
แม็กซ์ ขนาดถาด: 320 x 250 x 100 มม

เครื่องซีลถาดกึ่งอัตโนมัติพร้อมเครื่องดูดฝุ่นและแก๊สฟลัชชิง
เครื่องซีลถาดกึ่งอัตโนมัติพร้อมเครื่องดูดฝุ่นและแก๊สฟลัชชิง

เครื่องซีลถาดกึ่งอัตโนมัติพร้อมเครื่องดูดฝุ่นและแก๊สฟลัชชิง

ขนาดเครื่อง: 780 x 900 x 1480 มม
แม็กซ์ ขนาดถาด: 400 x 270 x 100 มม

เครื่องซีลถาดกึ่งอัตโนมัติพร้อมเครื่องดูดฝุ่นและแก๊สฟลัชชิง
เครื่องซีลถาดกึ่งอัตโนมัติพร้อมเครื่องดูดฝุ่นและแก๊สฟลัชชิง

เครื่องซีลถาดกึ่งอัตโนมัติพร้อมเครื่องดูดฝุ่นและแก๊สฟลัชชิง

ขนาดเครื่อง: 1100 x 1020 x 1490 มม
แม็กซ์ ขนาดถาด: 420 x 270 x 100 มม

Social Bookmark

โปรโมชั่น

เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ Double Chambers

เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ Double Chambers

รุ่น: J-V016A Heavy Duty Double Chambers เครื่องบรรจุสูญญากาศอัตโนมัติ แก๊สฟลัชชิงระบบปิดผนึก Bi-active, ระบบตัด (ตัดถุงที่เหลือ), แขนยกอัตโนมัตินิวเมติกสำหรับระบบปิดและเปิดฝามี 2 ตัวเลือก: ระบบกึ่งหรือระบบอัตโนมัติ

ดูเพิ่มเติม »

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

เครื่องบรรจุภัณฑ์ Thermoforming

แบบ: J-V9420 เครื่องบรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์ม โครงสร้างสแตนเลสที่ทนทานปั๊มสุญญากาศยุโรปที่มีประสิทธิภาพสูงหน้าจอสัมผัสพร้อมตัวเลือกหลายภาษาซึ่งง่ายต่อการอ่านและใช้งานสามารถปรับความลึกของการขึ้นรูปได้เครื่องสามารถตั้งค่าสำหรับฟิล์มที่ชัดเจนและพิมพ์ได้

ดูเพิ่มเติม »

เครื่องนวดสูญญากาศ Tumblers

เครื่องนวดสูญญากาศ Tumblers

แบบ: J-VM600 เครื่องนวดสูญญากาศด้วยไฟฟ้า โครงสร้างเหล็กสแตนเลสที่สมบูรณ์เพื่อความทนทานสูงสุดการออกแบบที่ถูกสุขอนามัยทำความสะอาดง่ายระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอนุญาตให้เปลี่ยนความเร็วตามที่ต้องการเพื่อให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มันใช้งานง่ายปัญหาขั้นต่ำและช่วยให้การทำงานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

ดูเพิ่มเติม »

JAW FENG บรรจุสูญญากาศ แนะนำบริการ

JAW FENG MACHINERY CO., LTD. คือไต้หวัน บรรจุสูญญากาศ ผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตที่มีมากกว่า 34 ปีประสบการณ์การทำงาน ตั้งแต่ปี 1983 ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกอาหารทะเลผลิตนมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม JAW FENG ให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพสูง บรรจุสูญญากาศ บริการการผลิต ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและประสบการณ์ 34 ปี JAW FENG มักจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

ติดต่อเรา

JAW FENG MACHINERY CO., LTD.
NO. 28-3 PEI HUI, HUI KUEI VILLAGE, SHUI SHANG HSIANG, CHIA YI COUNTY, TAIWAN.
TEL: 886-5-2838801 (8 Lines)
FAX: 886-5-2836108

ติดต่อเรา


View Jaw Feng Machinery 兆酆機械 Jawfeng New Diamond Vac in a larger map